پریسا کاکایی

من معشوقه‌ی شوهر شما نیستم

حدوداً بیست و دو سالم بود و داشتم کم کم از دانشگاه فارغ التحصیل می‌شدم. استادم می‌خواست یک مرکز مشاوره‌ی روان‌شناسی راه  بندازه و من و دو سه تا از همکلاسی‌های پسر هم از همون نقطه‌ی صفر همراهیش کردیم. من…