فریماه بارز

نبود سیاست‌های پیشگیری از آزار جنسیِ رانندگان زن

هنوز هم از قدم زدن در فضاهای خلوت یا تاریک می‌ترسم، هنوز هم وقتی دیروقت در خیابان، مردی به هر دلیلی نزدیکم شود، ترس تمام وجودم را می‌گیرد. البته صادقانه باید بگویم که ترس‌هایم نسبت به وقتی که ایران زندگی…

عاملیت و توانمند سازی: استراتژی های مرتبط با کار زنان و طبقه اجتماعی درمناطق شهرنشین ترکيه

مقدمه این نوشتار از بروز عاملیت و پرسش از احتمال های ممکن برای توانمند سازی در استراتژی های مرتبط با کار زنان بحث خواهد کرد که مورد استفاده زنان در طبقه کارگر، متوسط و مرفه در شهر استانبول بوده است.…

برابری در حال جهانی شدن : زنان مسلمان، تئولوژی و فمینیسم

مقدمه مایلم موضوع زنان مسلمان درعصرارتباطات جهانی را ازدیدگاه ها و زوایای مختلفی دنبال کنم. پیش ازهرچیز، به طرح برخی پیش فرض های مشترک مربوط به نقش فناوری های اطلاعاتی درتوانمند سازی دموکراسی درجوامع اسلامی، با دیدگاهی کاملاً انتقادی خواهم…

جنسیت،رهایی و سیستم های اطلاعاتی انتقادی

مقدمه دلایل زیادی وجود دارد که بپذیریم "جنسیت" جنبه ای بنیادی و شاید بنیادی ترین جنبه ای است که وجود اجتماعی و زندگی ما را سامان دهی و دسته بندی می کند. اولین چیزی که درباره یک نوزاد تازه متولد…

زنان اسلام گرای حماس: مابین فمینیسم و ناسیونالیسم

چکیده در دسامبر۱۹۹۵، زمانی که حماس، تشکیل حزب اسلامی نجات ملی را به عنوان یک سازمان سیاسی مجزا از شاخه نظامی اش اعلام کرد، راه را برای دخالت جنبش اسلامی در فرآیندهای سیاسی شکل گرفته در کرانه باختری رود اردن…

زندگی در چرخه وحشت و خطر

چهارشنبه صبح، هزاران افغان با زمین‌لرزه از خواب بیدار شدند. همان‌طور که زمین زیر پایمان تکان می‌خورد سعی کردیم خودمان را سرِ پا نگه داریم و منتظر ماندیم لرزش‌ها متوقف شوند. در عرض نیم ساعت، ترافیک در خیابان‌ها شروع شد…