فریبا پژوه

تحریم‌های جدید آمریکا، مردم ایران را بیمارتر می‌کند

تحریم‌ها علیه ایران تقریبا هم‌سن‌و‌سال من است. درست بعد از آغاز جنگ ایران و عراق در شهریور سال 1359، تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران اغاز شد. این درحالی بود که تقریبا همه قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای به طور مستقیم یا غیرمستقیم…