تحریریه

نوشتن، رهایی‌ست!

احتمالا با مفهوم "درمان توسط نوشتن" یا "نوشتن درمانی" آشنا هستید. در حقیقت در چنین روش‌های درمانی، از هنر خلاقه به عنوان ابزاری استفاده می‌شود تا فرد احساسات را بیان کند. یعنی هنر، از جمله نوشتن، راهی برای رهایی از…

مرگ پایان کبوتر نیست

هما سلطانی، دختر عبدالفتاح سلطانی و معصومه دهقان، در سن بیست‌وهفت سالگی بر اثر سکته‌ قلبی درگذشت. عبدالفتاح سلطانی در حالی داغدار از دست دادن دختر جوانش شد که بیش از هفت سال است در زندان اوین به سر می‌برد.…