نوشین کشاورزنیا

مردان «آلت جنسی»‌اند؟

در بین انبوه سوالاتی که درباره چرایی ستم و آزار و اذیت مردان بر زنان مطرح می‌شود یک سوال اساسی و همیشگی هم وجود دارد: چرا مردان، زنان را مورد آزار جنسی قرار می‌دهند؟ بیشترین و کلیشه‌ای ترین پاسخ‌هایی که…