محبوبه حسين زاده

دانشجوی زبان و ادبیات اسپانیایی در دانشگاه علامه طباطبائی بودم، اما انگیزه تغییر و بهبود شرایط اجتماعی، آنقدر قوی بود که باعث ورودم به دنیای مطبوعات و روزنامه نگاری در سال ۱۳۸۰ شد. بواسطه آشنایی بشتر با فعالان جنبش زنان در ایران، وارد این جنبش شدم و تلاش کردم تا در کنار نوشتن از مسائل و مشکلات زنان و فعالیت در کمپین یک میلیون امضا، سهمی هرچند کوچک برای تغییر شرایط خودم و دیگر زنان هموطنم داشته باشم. در اسفند ۸۷ برای تحصیل در رشته جامعه شناسی و مطالعه درباره جامعه مدنی و جنبش زنان به کشور هند آمدم. سایت پل هایی برای زنان، این امکان را به ما داد تا هر کدام از شهر و کشوری متفاوت، دور هم جمع شویم و در گروه کوچکمان، تلاش کنیم تا با تغییر تصاویر کلیشه ای از خواهرانمان در کشورهای منطقه و دیگر کشورهای مسلمان نشین، از مسائل و مشکلات آنها آگاه شویم و تلاش هایشان برای تغییر وضعیت موجود را با شما خوانندگان و همراهان پل هایی برای زنان به اشتراک بگذاریم.