لیلا اسدی

زیر نگاه غربی: تحقیق فمینیستی و گفتمان استعماری

حداقل از برخی وجوه مهم سیاسی، تاکنون بایستی مجموعه ای از معانی و استدلال های مرتبط با اصطلاح استعمار (Colonialism) در نوشته های اخیر فمینیستی و چپ ها مشخص شده باشد. استعمار در واقع به آن دسته از مبادلات اقتصادی…