روشنک شاهین‌باز

گزارش برابری جنسیتی سازمان ملل، هویت «مرد» عرب را آشکار می‌کند

آیا مردان عرب از برابری جنسیتی حمایت می‌کنند؟ با چه چالش‌‌هایی در زندگی روزمره‌شان مواجه می‌شوند؟ منظور از مرد بودن در خاورمیانه و شمال آفریقا در سال 2017 چیست؟ اینها برخی از سوالاتی است که در تحقیق بین المللی مردان…

اولین زن مسلمان قاضی در هند برای عدالت مبارزه می‌کند

ده سال قبل جهان‌آرا از زندگی زناشویی‌ای که پر از ظلم و خشونت بود دست کشید و خانه و چهار فرزندش را ترک کرد. درست همان شبی که شوهرش درحالیکه او را کتک می‌زد از مادر جهان‌آرا می‌پرسید: «می‌خواهید زنده…

مدرسه عدالت، نجات‌یافتگان قاچاق جنسی را وکیل می‌کند

مدرسه عدالت، که توسط گروه هلندی مبارزه با قاچاق "Free a Girl" راه‌اندازی شد، برای دختران هندی که از قاچاق جنسی زیر سن قانونی فرار کرده‌اند، کمک های مالی و دیگر حمایت های لازم را تأمین می‌کند تا آنها بتوانند…