هند

زن خشونت‌دیده‌ای باعث شد قانون سه‌طلاقه در هند تغییر کند

در روز بیست‌و‌دوم آگوست، سی‌و‌یکم مرداد، خبری منتشر شد مبنی بر لغو قانون سه‌طلاقه توسط دادگاه عالی هند. جلسۀ این دادگاه که بالاترین مقام تصمیم‌گیری قضایی در هند است با پنج قاضی تشکیل شد و سه قاضی از پنج قاضی…