مصر

جرائم ناموسی در مصر/قسمت اول

جرائم ناموسی در جوامعی مثل مصر رخ می دهند که روابط خانوادگی تحت کنترل رسوم سنتی هستند. آمارهای خیلی کمی که به ما امکان داده تا به وقوع جرائم ناموسی در مصر پی ببریم، مربوط به اطلاعات موجود در گزارشهای…

جرائم ناموسی و قانون مصر/قسمت دوم

ر کشور مصر، قانونی در مورد « جرائم ناموسی» وجود ندارد. اما برخلاف برخی دیگر از کشورهای عربی، قانون مصر تخفیف های ویژه ای را برای مجازات مردی که مرتکب قتل عمد همسرش می شود، در نظر گرفته است؛ یعنی…

جرائم ناموسی و احکام دادگاه ها در مصر/قسمت سوم

امروز هم در جوامع مصر، مردان همچنان حرکات زنان را کنترل و از لحاظ رفتاری برای آنها ایجاد محدودیت می کنند. بسیاری از مردان با زنان بدرفتاری می کنند و آنها را چه در حرف و چه در عمل مورد…

آزار جنسی کودکان دختر

همه کودکانی که سالم و طبیعی به دنیا می آیند، خود را موجودی انسانی و کامل حس می کنند. اما در مورد کودکان دختر این اتفاق نمی افتد. از لحظه ای که دختری متولد می شود، حتی پیش از آنکه…