عربستان

جنسیت، طبقه اجتماعی، ملیت و دسترسی زنان به اماکن عمومی در ریاض

مقدمه: زنان سعودی در ریاض-پایتخت عربستان سعودی- شهری منحصر بفرد بواسطه تفکیک شدید و مشخص جنسیتی، هر روز بیش از دیروز در شهر، سوار بر ماشین، در برخی از حوزه های کاری و یا در مراکز تجاری سبک امریکایی و…

جنسیت و تغییرات اجتماعی در قرن بیست و یکم کشورهای حوزه خلیج فارس

مقدمه در ژانویه سال 2004، «لبنا عالیان» پشت تریبون قرار گرفت تا سخنرانی خود را در «اجلاس جده» ایراد کند. او که ریاست «گروه سرمایه گذاری عالیان»- یکی از مشهورترین کمپانی های تجاری عربستان سعودی- را برعهده دارد، یک گزینه…