عراق

بازسازی پس از جنگ ، امپریالیسم و ان جی او های زنان در کردستان

ویرانی و بازسازی اجزای جدایی ناپذیر زندگی در خاورمیانه هستند. هرچند تخریب و ویرانی را به هیچ وجه نمی­توان مختص خاورمیانه دانست، اما این امر برای زمانی طولانی در این منطقه رویه­ای عادی و هر روزه بوده است،نه یک استثنا.…

ایالات متحده آمریکا، زنان عراقی مهاجر و « توانمندسازی» زنان در عراق

این مطلب بر آن است که تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم اشغال عراق توسط آمریکا را بر زنان عراقی و مناسباتجنسیتی و همین طور بر اکتیویسم فراملی فمینیستی در میان زنان آواره عراقی بررسی کند. در این مقاله نگاهی انتقادی…

گفت و گوی نادیه العلی با پل هایی برای زنان

آزاد: همانطور که شاید بدانی، برخی از مقالات شما به فارسی ترجمه شده است، فکر می کنید تاثیر چنین فعالیت‌ هایی چیست؟ العلی: من بسیار خوشحال و البته مفتخرم که برخی از نوشته‌های من به فارسی ترجمه شده اند. فکر می…

بین ملی گرایی و حقوق زنان: جنبش زنان کرد در عراق

مقدمه: یکی از مباحث نادیده گرفته شده در ادبیات مربوط به عراق، نقش زنان و جنسیت در طول تاریخ و نیز در عراق نوین است. بسیاری از ادبیات تولید شده [مقالات و پژوهش های] اخیر بر سیاست های کلان و…

عراق، تحریم ها و امنیت: یک نقد

" تفسیر قانونی/حقوقی در قلمرویی شکل می گیرد که در آن رنج و مرگ حکم می راند2 " رنج و مرگ زنان، فرق بین جنگ و صلح را مبهم می کند. زنان هم در زمان صلح و هم در زمان جنگ…