خاورمیانه

جریان‌سازی جنسیتی و سازماندهی فمینیستی در خاورمیانه و شمال آفریقا

مقدمه در این فصل، شیوه‌های اعمال جریان‌سازی جنسیتی از سوی اتحادیه اروپا و سازمان ملل را در خاورمیانه و شمال آفریقا بررسی می کنم. علاوه بر این راه‌کارهای استفاده شده و چالش‌های پیش روی گروه‌های مختلف فمینیستی و فعال زنان…

زنان عرب و توسعه سیاسی

جایگاه دنیای عرب در رتبه بندی جهانی در طول دهه های گذشته، جهان توجه ویژه ای به مسائل زنان داشته است تا جاییکه سال 1975 رسما به عنوان سال زنان نامگذاری شد. در سال 1979 و در طول برگزاری اولین…

حذف قدرت از فرایند توانمندسازی: یک روایت تجربی

احتمالا توانمندسازی بیشتر از همۀ لغات مد روزی که در 30 سال گذشته وارد فرهنگ لغات توسعه شده اند، مورد استفاده و سوءاستفاده قرار گرفته است. مانند بسیاری دیگر از واژگانی که برای معرفی یک مفهوم کاملا سیاسی ابداع شدند،…

زیر نگاه غربی: تحقیق فمینیستی و گفتمان استعماری

حداقل از برخی وجوه مهم سیاسی، تاکنون بایستی مجموعه ای از معانی و استدلال های مرتبط با اصطلاح استعمار (Colonialism) در نوشته های اخیر فمینیستی و چپ ها مشخص شده باشد. استعمار در واقع به آن دسته از مبادلات اقتصادی…

بازی جنسیت

هرچند که قدرت زنان آنطور که باید و شاید ارزش¬ گذاری نشده است، اما این قدرت، واقعی است و به شکل های گوناگون وجود دارد. چیزی که در اینجا برای ما اهمیت دارد، این است که چگونه این قدرت در…

جنسیت و قدرت

در درون ساختارهای اجتماعی پدرسالاری، زنان خود را مادون تر از مردان می یابند چون مردان در موضع قدرت قرار دارند و از این موقعیت برای کنترل و تسلط بر زنان استفاده می کنند. زنان پست و فرودست محسوب شده…

خشونت علیه زنان در خاورمیانه

خشونت خانگی خشونت نسبت به زنان، پدیده ای منحصر به خاورمیانه نیست بلکه مشکلی است که در کلیه جوامع سراسر دنیا یافت می شود. مطابق گزارش یونیفم (صندوق توسعه سازمان ملل متحد برای زنان ) « خشونت علیه زنان و…

جنسیت،رهایی و سیستم های اطلاعاتی انتقادی

مقدمه دلایل زیادی وجود دارد که بپذیریم "جنسیت" جنبه ای بنیادی و شاید بنیادی ترین جنبه ای است که وجود اجتماعی و زندگی ما را سامان دهی و دسته بندی می کند. اولین چیزی که درباره یک نوزاد تازه متولد…

از خودبیگانگیِ جنسیتی زنان در خاورمیانه

ارزشهای فرهنگی در خاورمیانه بر ساختار اجتماعی نقش های جنسیتی تاثیر می گذارد؛ نقش هایی که بنیان و اساس «از خودبیگانگی جنسیتی» در این منطقه است. از خود بیگانگی جنسیتی عمیقا بر رشد «خود درونی»، درک شخص از دیگران، و…

تحصیلات و اشتغال پذیری زنان در منطقه

چالش های عمومی گذار از دنیای تحصیل به دنیای کار، فرآیندی ست که عموماً در آن جوانان بعد از پایان تحصیلات شان تلاش می کنند به دنیای کار بپیونند تا شغلی تمام وقت و پایدار برای برطرف کردن نیازهای خود…

هنرمندان زن فمینیست خاورمیانه

مجموعه زیر گرد آوری فهرست وار بخشی از هنرمندان زن فمینیست خاورمیانه است که در مسیر آفرینش هنری خود به اعتراض به نظام های دیکتاتوری محل زندگی خود نیز پرداخته اند. متاسفانه فقدان مجموعه ای این چنین همواره در زبان فارسی و یا حتی در زبان های دیگر دیده می شود. امید است که این مجموعه (…)

گزارش برابری جنسیتی سازمان ملل، هویت «مرد» عرب را آشکار می‌کند

آیا مردان عرب از برابری جنسیتی حمایت می‌کنند؟ با چه چالش‌‌هایی در زندگی روزمره‌شان مواجه می‌شوند؟ منظور از مرد بودن در خاورمیانه و شمال آفریقا در سال 2017 چیست؟ اینها برخی از سوالاتی است که در تحقیق بین المللی مردان…