امارات متحده عربی

رضایت شغلی در بین زنان امارات متحده عربی

مقدمه امارات متحده عربی دارای یکی از سریع‌ترین رشدهای اقتصادی در خاورمیانه است. امارات متحده عربی در مقایسه با دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس، کشور آزادتری توصیف می‌شود و زنان در این کشور آزادی بیشتری دارند. طبق آمار اخیر فروم…